Közös képviselet

 • Közgyűlés határozatait előkészíti és végrehajtja
 • Képviseli a Társasházat harmadik féllel szemben
 • Megtesz minden szükséges intézkedést az épület fenntartásának biztosítása érdekében
 • Közli és beszedi a tulajdonostársakat terhelő közös költséget
Társasház kezelés

 • Műszaki tevékenység
 • Gazdálkodási tevékenység
 • Jogi tevékenység
 • Ügyviteli tevékenység
Társasházi Könyvelés

 • biztosítjuk a Társasház gazdasági eseményeivel kapcsolatos könyvvezetési, bérelszámolási és nyilvántartási munkák elvégzését; határidő betartásával teljesítjük a mérlegbeszámolói, és egyéb, az adóhatóság felé előírt kötelezettségeket.
 • figyelemmel kísérjük a Társasház tulajdonosainak befizetéseit, arról nyilvántartást vezetünk, valamint fellépünk a fizetési késedelembe eső tulajdonosokkal szemben az SZMSZ-ben rögzített feltételek szerint.
 • ellenőrizzük és pénzügyileg rendezzük a Társasház szállítói számláit. Amennyiben a közös költség összege nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, közgyűlés összehívását kezdeményezzük.
 • Társasházra specializált könyvelői szoftverünk segítségével adunk információt a tulajdonosoknak a társasház anyagi helyzetéről, teljes könyveléséről és a tulajdonosi folyószámlákról, áttekinthető formában, nemcsak év végén, hanem havonta. A folyószámlák az interneten is elérhetők.

Segíthetünk? Vegye fel velünk a kapcsolatot!