Közös képviselet

 • közgyűlés határozatait előkészíti és végrehajtja
 • képviseli a Társasházat harmadik féllel szemben
 • megtesz minden szükséges intézkedést az épület fenntartásának biztosítása érdekében
 • közli és beszedi a tulajdonostársakat terhelő közös költséget
Társasház kezelés

 • műszaki tevékenység
 • gazdálkodási tevékenység
 • jogi tevékenység
 • ügyviteli tevékenység
Társasházi Könyvelés

 • biztosítjuk a Társasház gazdasági eseményeivel kapcsolatos könyvvezetési, bérelszámolási és nyilvántartási munkák elvégzését; határidő betartásával teljesítjük a mérlegbeszámolói, és egyéb, az adóhatóság felé előírt kötelezettségeket
 • figyelemmel kísérjük a Társasház tulajdonosainak befizetéseit, arról nyilvántartást vezetünk, valamint fellépünk a fizetési késedelembe eső tulajdonosokkal szemben az SZMSZ-ben rögzített feltételek szerint
 • ellenőrizzük és pénzügyileg rendezzük a Társasház szállítói számláit. Amennyiben a közös költség összege nem nyújt fedezetet a számlák kifizetésére, közgyűlés összehívását kezdeményezzük
 • társasházra specializált könyvelői szoftverünk segítségével adunk információt a tulajdonosoknak a társasház anyagi helyzetéről, teljes könyveléséről és a tulajdonosi folyószámlákról, áttekinthető formában, nemcsak év végén, hanem havonta. A folyószámlák az interneten is elérhetők

Segíthetünk? Vegye fel velünk a kapcsolatot!